KAYSERİ İHH | KAYSERİ İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

İyilik Herzaman Heryerde...

MİSYON

] Yeryüzünde adaletin hâkim olması, iyiliğin her yere yayılması ve kötülüğün önlenmesi içinkardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak.

] İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak.

] Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak.

] İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.

Savaş ve doğal afetlerin sonuçlarının giderilerek tekrar normal yaşama dönüp bireylerin ve toplumların kendi ayakları üzerinde duracakları ortama kavuşturmak.

] Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliği sağlayarak ortak bilinç oluşturmak.

] Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kendi kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek.

Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak.

] Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.

] Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaleti sağlanmasına katkı yapmak